AutoUncles Integritetspolicy

Integritetspolicy

Följande integritetspolicy gäller vid användandet av autouncle.dk och undersidor. Du kan hitta information om vår cookie policy här.

Privat information

Personlig data relaterad till AutoUncle kommer att hanteras med stort ansvar.

Informationen du har delat om dig själv – som ditt namn, adress eller telefonnummer – är skyddad I enlighet med Danish Privacy Act.

Informations delande

AutoUncle varken säljer eller delar vidare personlig information till andra utan att den är anonymiserad först. AutoUncle kommer endast dela med sig av privat information med partners då det är nödvändigt för att leverera produkter eller information ni har efterfrågat.

Användning av personlig data

Personlig icke-anonymiserad information delas aldrig med en tredje part, utan att ni utrycker samförstånd, och vi samlar aldrig personlig information utan att du givit oss den vid registrering, köp eller har deltagit i en undersökning eller liknande etc. Insamlad information kan till exempel vara: namn, adress, postnummer, e-mejl, kön, ålder, intressen, attityder och kunskaper om olika ämnen.

Personlig information är använd för att slutföra köp eller tjänster som den samlade informationen är kopplad till. Informationen används också för att lära känna er och andra användare på websidan. Detta kan inkludera studier och analyser för att förbättra våra produkter, tjänster och teknologier; och visa innehåll och reklam som är anpassad till dina intressen och hobbys.

Bytesbilmodul

Bytesbilmodul på vår hemsida i sökresultaten

I sökresultaten på vår hemsida erbjuds vår bytesbilmodul om bilhandlaren är en av våra samarbetspartners. Genom att erbjuda ej bindande prisvärderingar kan du få ett ej bindande erbjudande från våra samarbetspartners. Inom denna process så tar vi emot personuppgifter (för- och efternamn, mejladress, telefonnummer) och skickar det till vår samarbetspartner. Hanteringen av dina personuppgifter är skyddad av personuppgiftslagen (PUL).

Våra samarbetspartners skickar inte vidare dina personuppgifter till tredje part.

Bytesbilmodul på våra samarbetspartners hemsida (bilhandlare)

Efter att ni valt en bil i vår billista och klickat på knappen "Vidare till bilen" eller "Mer information på", blir ni vidarebefordrad till vår samarbetspartners hemsida där vår bytesbilmodul kan bli erbjuden till er. Vår samarbetspartner ger er möjlighet att använda vår bytesbilmodul, oberoende av våra erbjudanden, så att ni kan få ett värde på er nuvarande bil och byta in den. För att få ett ej bindande erbjudande på din bil från vår samarbetspartner samlar vi in personuppgifter (för- och efternamn, mejladress, telefonnummer) och skickar det till vår samarbetspartner. Hanteringen av dina personuppgifter är skyddad av personuppgiftslagen (PUL).

Våra samarbetspartners skickar inte vidare dina personuppgifter till tredje part.

Kontakt gällande personlig data

Om du vill komma åt informationen som är registrerad om dig på AutoUncle måste du kontakta [email protected] eller via telefon ringa +45 7199 Om det finns registrerad data som är falsk, eller om ni har andra invändningar, kan ni kontakta samma ställe. Du har möjligheten att få insyn i vilken information som är registrerad om dig, och du kan invända mot en registrering med försörjning av Danish Privacy Act.

Skydd av personlig data

Enligt Danish Personal Data Protection Act är personlig information förvarad säker och konfidentiell. Vi lagrar er personliga information på datorer med begränsad åtkomst som är placerade i kontrollerade lokaler, och vår säkerhet är kontrollerad rutinmässigt för att fastställa om vår användarinformation är hanterad ansvarsfullt och med hänsyn till er rättigheter som användare. Vi kan inte garantera 100 procent säkerhet för data överföring över Internet. Detta betyder att det kan finnas en risk att obehöriga personer får tillgång till information när data sänds och lagras elektroniskt. Således skickar ni er personliga information på egen risk.